Lõpueksamid ja tasemetööd


 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise ja vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  
 

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise ja vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;