Meie koolist

Hoolekogu


Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu:

Laivi Hints - lasteaiarühma vanemate esindaja; (esimees)
Tarmo Kask - kooli lastevanemate esindaja;
Aive Sildoja - kogukonna esindaja;
Ilona Noor - kooli õpetajate esindaja; (sekretär)
Virge Kaldma - lasteaia õpetajate esindaja;
Meelis Välis - pidaja esindaja (aseesimees).

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord
 

Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu:

Laivi Hints - lasteaiarühma vanemate esindaja; (esimees)
Tarmo Kask - kooli lastevanemate esindaja;
Aive Sildoja - kogukonna esindaja;
Ilona Noor - kooli õpetajate esindaja; (sekretär)
Virge Kaldma - lasteaia õpetajate esindaja;
Meelis Välis - pidaja esindaja (aseesimees).

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord