Meie koolist

Õppenõukogu


2020/2021 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2020

nr 2 märts 2021

nr 3 juuni 2021 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2021 (9. kl lõpetamine)

nr 5 juuni 2021 (täiendava õppetöö tulemused)

nr 6 august 2021 (õppeaasta kokkuvõte)

2020/2021 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2020

nr 2 märts 2021

nr 3 juuni 2021 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2021 (9. kl lõpetamine)

nr 5 juuni 2021 (täiendava õppetöö tulemused)

nr 6 august 2021 (õppeaasta kokkuvõte)