Meie koolist

Õppenõukogu


2019/2020 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2019

nr 2 märts 2020

nr 3 juuni 2020 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2020 (9. kl lõpetamine)

nr 5 juuni 2020 (täiendava õppetöö tulemused)

2019/2020 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2019

nr 2 märts 2020

nr 3 juuni 2020 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2020 (9. kl lõpetamine)

nr 5 juuni 2020 (täiendava õppetöö tulemused)