Meie koolist

Õppenõukogu


2021/2022 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2021

nr 2 märts 2022

nr 3 juuni 2022 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2022 (9. kl lõpetamine)

nr 5 august 2022 (õppeaasta kokkuvõte)

2021/2022 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

nr 1 november 2021

nr 2 märts 2022

nr 3 juuni 2022 (õppeperioodi lõpp)

nr 4  juuni 2022 (9. kl lõpetamine)

nr 5 august 2022 (õppeaasta kokkuvõte)