Uudised

Õppetöökorraldus alates 18. maist 2020 15. mai admin


 • 18. maist distantsõpe jätkub. Õpetajad jätkavad tavapäraselt õpiülesannete andmist ja videotundide läbiviimist, kuid kindlasti võib juba ette tulla õppemahu vähenemist õpilastel, kellel ülesanded õigeaegselt tehtud, positiivsed tulemused käes ja ainekava läbitud. Õppetöö sellises vormis kestab kuni 29. maini. III trimestri hinded ja õppeaasta hinded pannakse välja hiljemalt 3. juuniks 2020 1.-8. klassi õpilastele, kellel õppevõlgnevusi ei ole.
 • 1. juunist kuni 8. juunini toimuvad konsultatsiooni-ja järeleaitamistunnid neile, kes vajavad seda individuaalselt.
 • Alates 18. maist on õpetajal võimalus kokkuleppel lapsevanemaga kutsuda kooli kontaktõppetundidesse 1:1 neid õpilasi, kes ei ole distantsõppel õppematerjali omandamisega toime tulnud, samuti ei ole osalenud videotundides või on ülesandeid esitamata ning kellel trimestrihinnetes puudulikud või mittearvestatud hinded.  Samas võib õpetaja organiseerida 1:1 õpet ka videotundide vahendusel. Vajadusel on võimalus  õppetööd läbi viia koolis kuni 10 õpilasega rühmades (kui lapsevanem on nõus last kooli lubama). See puudutab eelkõige lõpuklassi õpilasi.
 • Uurimistööde kaitsmine toimub 29. mail veebikeskkonnas (täpsem juhend hiljem).
 • Õppeaasta viimane klassijuhatajatund 1.-8. kl toimub 9. juunil koolimaja õuel neile, kel õppeaasta hinded positiivsed. Planeerime oma tegevust lähtudes 2+2 nõudest. Täpsemad juhised, kuidas õpilased kooli liiguvad, teavitame edaspidi. Siinkohal eeldame, et lapsevanem on õpilasele andnud nõusoleku kooli tulemiseks. Kui õpilane sel päeval kooli tulla ei saa, siis paberkandjal tunnistuse saab ta uue õppeaasta alguses septembris, kuid tunnistus on nähtav e-koolis. 
 • Paberkandjal tunnistuse saab õpilane juhul, kui tal on kõik õpikud koolile tagastatud. Õpikud saab ära tuua, kui aineõpetaja on märku andnud. Täpsem info edaspidi.
 • Alates 10. juunist algab täiendav õppetöö õppenõukogu otsusega neile, kel aastahinneteks puudulikud hinded.
 • Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu.
 • 9. klasside lõputunnistuste pidulik kätteandmine toimub 13. juunil kl 14 välitingimustes, kuhu ootame ainult lõpetajat koos perega (ema/isa/õde/vend) 
 • Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt “rahuldavad” ja kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.
 • Põhikooli saab lõpetada ka õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kuni kahe "puuduliku" või "nõrga" aastahindega.
   
 • 18. maist distantsõpe jätkub. Õpetajad jätkavad tavapäraselt õpiülesannete andmist ja videotundide läbiviimist, kuid kindlasti võib juba ette tulla õppemahu vähenemist õpilastel, kellel ülesanded õigeaegselt tehtud, positiivsed tulemused käes ja ainekava läbitud. Õppetöö sellises vormis kestab kuni 29. maini. III trimestri hinded ja õppeaasta hinded pannakse välja hiljemalt 3. juuniks 2020 1.-8. klassi õpilastele, kellel õppevõlgnevusi ei ole.
 • 1. juunist kuni 8. juunini toimuvad konsultatsiooni-ja järeleaitamistunnid neile, kes vajavad seda individuaalselt.
 • Alates 18. maist on õpetajal võimalus kokkuleppel lapsevanemaga kutsuda kooli kontaktõppetundidesse 1:1 neid õpilasi, kes ei ole distantsõppel õppematerjali omandamisega toime tulnud, samuti ei ole osalenud videotundides või on ülesandeid esitamata ning kellel trimestrihinnetes puudulikud või mittearvestatud hinded.  Samas võib õpetaja organiseerida 1:1 õpet ka videotundide vahendusel. Vajadusel on võimalus  õppetööd läbi viia koolis kuni 10 õpilasega rühmades (kui lapsevanem on nõus last kooli lubama). See puudutab eelkõige lõpuklassi õpilasi.
 • Uurimistööde kaitsmine toimub 29. mail veebikeskkonnas (täpsem juhend hiljem).
 • Õppeaasta viimane klassijuhatajatund 1.-8. kl toimub 9. juunil koolimaja õuel neile, kel õppeaasta hinded positiivsed. Planeerime oma tegevust lähtudes 2+2 nõudest. Täpsemad juhised, kuidas õpilased kooli liiguvad, teavitame edaspidi. Siinkohal eeldame, et lapsevanem on õpilasele andnud nõusoleku kooli tulemiseks. Kui õpilane sel päeval kooli tulla ei saa, siis paberkandjal tunnistuse saab ta uue õppeaasta alguses septembris, kuid tunnistus on nähtav e-koolis. 
 • Paberkandjal tunnistuse saab õpilane juhul, kui tal on kõik õpikud koolile tagastatud. Õpikud saab ära tuua, kui aineõpetaja on märku andnud. Täpsem info edaspidi.
 • Alates 10. juunist algab täiendav õppetöö õppenõukogu otsusega neile, kel aastahinneteks puudulikud hinded.
 • Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu.
 • 9. klasside lõputunnistuste pidulik kätteandmine toimub 13. juunil kl 14 välitingimustes, kuhu ootame ainult lõpetajat koos perega (ema/isa/õde/vend) 
 • Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt “rahuldavad” ja kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.
 • Põhikooli saab lõpetada ka õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kuni kahe "puuduliku" või "nõrga" aastahindega.